ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0849523264

ทำเนียบแหล่งเรียนรู้/ปราชญ์

 ทำเนียบแหล่งเรียนรู้/ ปราชญ์


      
     แหล่งเรียนรู้ ด้านการเลี้ยงปลานิล นายบุญกอง โทรัตน์แหล่งเรียนรู้ ด้านการเลี้ยงโค นายสุรชัย โทรัตน์


แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้นค้อ    


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น