ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0849523264

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562  กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นำโดย นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม


วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์  โดยนางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์  และบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเรียนรู้ด้าน เพศวิถีศึกษา และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โดยนางสาวสร้อย  สกุลเด็น  รองผอ.กศน.จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี และการจัดกิจกรรม

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์  ได้มอบหมายให้ 
ว่าที่ร้อยเอกจหมื่นโซติ พิทักษ์แดนสยาม นำลูกเสือ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 โดย นางสาวสร้อย สกุลเด็น   รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ได้นำคณะกองลูกเสือ กศน.นครพนม เข้าร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมต่อเนื่อง ตำบลบ้านค้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาในสังกัด
 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ไตรมาส ๓ - ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


โครงการกิจกรรมการประเมินระดับการรู้หนังสือ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หลักสูตร การใช้งาน Google Classroom 
เพื่อการจัดการ


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
หลักสูตร การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม



โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ บ้านงิ้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม