ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0849523264

แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลบ้านค้อแหล่งเรียน ตำบลบ้านค้อ 
 อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

นายสมบุญ ธรรมวงษา อายุ ๖๒ ปี หมู่ ๗ ตำบลบ้านค้อ ปราชญ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านค้อ

นายสุรชัย ปานโพธิจารย์ อายุ ๖๕ ปี 
หมู่ ๑๐ บ้านขว้างคลี ปราชญ์ด้านการเกษตร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น