ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0849523264

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อำเภอยิ้ม บ้านหนองทุม ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

                          อำเภอยิ้ม บ้านหนองทุม ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

                                                         วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

 วันที่  11 พฤศจิกายน 2563 

นางรัชนีกร  บุโพธิ์  พร้อมด้วยบุคลากร  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ และ ร่วมแจกผ้าห่มกันหนาวโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ ณ ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์
และทำความสะอาดบริเวณหน้า กศน. ในกิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามองเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2563

                                                    เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2563

                                            กศน.ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม